บริษัท เอ็น.ยู.ซี.อินเตอร์แพค จำกัด / ผู้ผลิตและออกแบบกล่องและผลิตภัณฑ์กระดาษลูกฟูก / ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2008, GMP & HACCP / บริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด / ติดต่อ: 0-3423-0855 หรือ sales@nuc.co.th หรือ www.nuc.co.th


  • บริษัท เอ็น.ยู.ซี.อินเตอร์แพคจำกัด เป็นบริษัทที่ออกแบบ  ผลิต และ จำหน่าย

    กล่องกระดาษลูกฟูก โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก บริษัทฯตั้งอยู่

    เขตปริมณฑล ที่อำเภอนครชัยศรี จ.นครปฐม (อยู่เลยพุทธมณฑลสาย 8 ไป 2.5 กิโลเมตร)

    บริษัทฯมีประสบการณ์การออกแบบและผลิตมายาวนานมากกว่า 20 ปี

    และได้รับมาตรฐานคุณภาพระบบ ISO9001:2008 และ ระบบ GMP & HACCP

  • ติดต่อบริษัท : โทร : 0-3433-8393, 092-274-1110, 092-274-1112 ,แฟ็กซ์ : 0-3433-8394
  • E-mail : sales@nuc.co.th หรือ sales_nuc@gmail.com