บริษัท เอ็น.ยู.ซี.อินเตอร์แพค จำกัด / ผู้ผลิตและออกแบบกล่องและผลิตภัณฑ์กระดาษลูกฟูก / ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2008, GMP & HACCP / บริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด / ติดต่อ: 0-3423-0855 หรือ sales@nuc.co.th หรือ www.nuc.co.th


    บริษัท เอ็น.ยู.ซี.อินเตอร์แพค จำกัด

    50/23 หมู่ที่ 2  ตำบลบางแก้ว

    อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 73120

    โทร :   0-3433-8393, 092-274-1110, 092-274-1112

    แฟ็กซ์ :  0-3433-8394

    E-mail : sales@nuc.co.th, sales_nuc@gmail.com

     แผนที่บริษัท