บริษัท เอ็น.ยู.ซี.อินเตอร์แพค จำกัด / ผู้ผลิตและออกแบบกล่องและผลิตภัณฑ์กระดาษลูกฟูก / ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2008, GMP & HACCP / บริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด / ติดต่อ: 0-3423-0855 หรือ sales@nuc.co.th หรือ www.nuc.co.th


   บริษัทฯ ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกชนิดต่างๆ ได้แก่

   กล่องทั่วไปซึ่งคือกล่องฝาชนบนล่าง, หรือกล่องที่ระบุขนาดฝาตามกำหนด,

   กล่องไดคัทแบบต่างๆ, แผ่นรอง, ไส้กั้น, ถาดรอง, แผ่นไดคัทรูปแบบต่างๆ